Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/midardm/domains/zlotalira.pl/public_html/viewpage.php:1) in /home/midardm/domains/zlotalira.pl/public_html/maincore.php on line 160
"Złota lira" Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych
  
Reklama
Regulamin orkiestr

REGULAMIN

MIEDZYNARODOWEGO FESTIWALU ORKIESTR DĘTYCH „ZŁOTA LIRA”

§1.
Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych o „Złotą Lirę”, odbędzie się na terenie miast województwa śląskiego z koncertem galowym w mieście Rybniku (Polska) w dniach 16-19.06.2016

§2.
1. Celem Festiwalu jest:
- konfrontacja poziomu wykonawczego zespołów,
- szeroki zakres wymiany repertuarowo – metodycznej,
- wymiana doświadczeń artystycznych i organizacyjnych,
- inspiracja kontaktów międzynarodowych i regionalnych,
- organizowanie seminariów i spotkań dyskusyjnych,
- nawiązanie więzi i przyjaźni,
- prezentacja dorobku amatorskich orkiestr dętych,
- propagowanie szeroko rozumianej kultury muzycznej,
- inicjowanie prezentacji nowych kompozycji na orkiestry dęte,
- rozwijanie szerokiej współpracy miast śląskich na niwie amatorskiego ruchu muzycznego.


§3.
1. Uczestnikami Festiwalu mogą być orkiestry dęte spełniające następujące warunki:
- skład osobowy orkiestry podczas przesłuchania konkursowego nie może przekroczyć 50 osób,
- czas koncertu konkursowego (przesłuchania) – max. 30 minut,
- repertuar koncertu konkursowego (przesłuchania) powinien obejmować oprócz utworów dowolnych jeden utwór obowiązkowy kompozytora kraju, z którego pochodzi dany zespół.
2. Każda orkiestra powinna przygotować sygnał rozpoznawczy (ok. 1 min.) na prezentację zespołów podczas otwarcia Festiwalu i w trakcie jego trwania.
3. Organizatorzy przewidują dla orkiestr uczestniczących w Festiwalu dwa 60-minutowe plenerowe koncerty dla mieszkańców regionu oraz wykonanie utworów wspólnych podczas inauguracji i zakończenia Festiwalu.
4. Każda orkiestra ma obowiązek zaprezentowania się w marszu ulicami miasta (ok. 15 – 25 min).
5. Na wniosek orkiestry może ona uczestniczyć w konkursie musztry paradnej, która jest oceniana przez jury niezależnie od przesłuchań konkursowych.

§4.
1. Koszty wyżywienia i hoteli pokrywają organizatorzy Festiwalu.
2. Koszty przejazdów pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.
3. Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską na cały okres trwania Festiwalu.


§5.
1. W terminie do końca lutego 2016 roku należy przesłać na adres organizatora następujące materiały:
- pisemne zgłoszenie orkiestry (z podaniem listy członków zespołu),
- partytury utworów przewidzianych do wykonania podczas koncertu konkursowego (przesłuchania),
- charakterystyka zespołu zawierająca m. in.:
rok założenia,
osiągnięcia,
zdjęcia (2 szt),
materiały reklamowe,
dokładny adres orkiestry i dyrygenta (nr telefonu i fax),
nagranie magnetofonowe, CD, video – wg uznania zespołu,
natomiast do końca stycznia 2016r. należy przesłać potwierdzenie uczestnictwa w Festiwalu.
2. Organizatorzy dostarczą zakwalifikowanym orkiestrom materiały nutowe utworów do wspólnego wykonania (hejnał) podczas inauguracji Festiwalu oraz inne potrzebne materiały nutowe i program pobytu na 30 dni przed jego rozpoczęciem.

§6.
1. Konkursy oceniać będzie jury powołane przez Komitet Organizacyjny Festiwalu.
2. Ocena prezentowanego programu konkursowego uwzględniać będzie następujące kryteria:
- ogólny poziom artystyczny,
- dobór repertuaru,
- aranżację,
- interpretację,
- intonację,
- dyscyplinę i ogólny wyraz artystyczny,


§7.
W ramach Festiwalu o „Złotą Lirę” odbędą się konkursy oceniane przez jury:
1. Konkurs międzynarodowy kategorii „otwartej”.
2. Konkurs musztry paradnej i przemarszów.
3. Konkurs orkiestr dętych okręgu rybnickiego PZChiO o „Puchar Prezydenta Miasta”.


§8.
Nagrody Festiwalu zostaną przyznane na podstawie werdyktu jury, zgodnie z protokołem końcowym:
1. Nagrody główne:
- Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Złota Lira” – w kategorii przesłuchań konkursowych,
- Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Złota Lira” – w kategorii musztry paradnej i przemarszu,
- Puchar „Złota Lira” – jako Puchar Prezydenta Miasta Rybnika dla laureata konkursu okręgu rybnickiego PZChiO.
2. Kolejne miejsca będą nagradzane pucharami – miniaturami „Złotej Liry”.
3. Każda orkiestra otrzyma okolicznościowy dyplom uczestnictwa.
4. Przewiduje się nagrody indywidualne dla dyrygentów i solistów.
5. Ponadto zostaną przyznane nagrody ufundowane przez sponsorów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród na wniosek jury.


§9.
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyłączności realizacji programów telewizyjnych i radiowych.
2. Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny Festiwalu, informując o tym uczestników Festiwalu w trybie pilnym.


§10.
1. Materiały, o których jest mowa w §5 należy przesłać na adres:
Komitet Organizacyjny
Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych
„ZŁOTA LIRA”
Dom Kultury
ul. Barbary 23
44-270 Rybnik – Niedobczyce
tel/fax: (32) 4331065
(32) 4331066
e-mail: dkniedobczyce@poczta.onet.pl

Sponsorzy: